Pan Tau se vrací

Pan Tau — Pan Tau se vrací

Pan Tau (O. Šimánek) se ocitl v početné rodině Urbanových (letošní jubilantka J. Bohdalová a V. Menšík) a se zájmem sleduje, jak všichni, každý po svém, vzpomínají na syna, bratra, švagra a strýce Alfonse, který se toulá kdesi po světě. Jeho pokoj v rodném domku je plný roztodivných vynálezů. Pan Tau se o něj velmi zajímá, a když zjistí, že je mu Alfons podobný, dostane chuť se s ním osobně seznámit. Najít ho bude pro muže s buřinkou jistě hračka.