Kráska a zvíře

Kráska a zvíře

Do cyklu Pohádka pro pamětníky jsme dnes připravili poetický příběh, který napsal František Hrubín na starofrancouzské motivy, o tom, že každá milující bytost má moc učinit krásným a milým toho, koho miluje. Dílo bylo již několikrát zfilmováno a vždy v poněkud odlišné podobě. My vám dnes nabízíme televizní zpracování této básnické hry z roku 1971, které zmírňuje pohádkovost a zdůrazňuje milostný charakter poměru obou titulních představitelů hry a posouvá těžiště příběhu spíše k divákovi dospělému. — Kráska a zvíře je dílo zvláštního osudu. Jedná se o poslední práci, kterou Hrubín dokončil a která se před jeho zraky dostala na veřejnost. Tento text, který byl původně určený jedinému divadlu, přírodní scéně s otáčivým hledištěm v parku krumlovského zámku, se stal součástí české klasické dramatické tvorby. Námět je dávno známý a řešení tohoto námětu – třebaže do staré francouzské pohádky vložil Hrubín kus svého neopakovatelného vidění světa – působí velice kouzelně. Naplnění došla pravda a spravedlnost, skutečná krása byla vykoupena skutečnou láskou. — Televizní podobu, kterou vám dnes nabízíme, vtiskl dílu režisér Antonín Moskalyk, který do hlavních rolí obsadil Janu Šulcovou a Jiřího Klema.