Kalifův prsten

Kalifův prsten

Dnešní Pohádka pro pamětníky je orientální a vypráví o dvou přátelích, líném barvíři a pracovitém lazebníkovi. Přátelé Abú Sir (S. Fišer) a Abú Kír (J. Vinklář) – lazebník a barvíř hledají v cizím městě uplatnění. Barvíř se prosadí díky tomu, že umí barvit látky se vzorem a zbohatne, přitom ale podvede a zradí svého přítele. Ten se ale záhy uchytí jako stavitel lázní a stane se kalífovým chráněncem. To mu barvíř závidí a vymyslí intriku, jak lazebníka kalífovy náklonnosti zbavit...