Jak mu praskla struna

O vodníku Česílkovi — Jak mu praskla struna