Jak mu krejčí Vodička vyspravil hopsafrak

O vodníku Česílkovi — Jak mu krejčí Vodička vyspravil hopsafrak