Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině

Angličtina s Broňou — Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině

Countable and uncountable nouns (A2): — Můžete v angličtině říct „two informations“? Podívejte se na toto video a zjistěte, která podstatná jména, která jsou počitatelná v češtině, jsou v angličtině naopak nepočitatelná. — Can you say two informations ? Watch this video to learn which nouns that are countable in Czech are uncountable in English.