Modální slovesa: Jak používat CAN a COULD?

Angličtina s Broňou — Modální slovesa: Jak používat CAN a COULD?

Modal verbs (A1): — Nebojte se modálních sloves! Začněte tím, že se v tomto videu naučíte používat slovesa CAN a COULD. — Don t be afraid of modal verbs! Start by learning how to use CAN and COULD in this video.