Nejpoužívanější frázová slovesa s get

Angličtina s Broňou — Nejpoužívanější frázová slovesa s get

Phrasal verbs (B1): — Podívejte se na toto video a naučte se nejčastěji používaná frázová slovesa s GET, které obohatí vaši slovní zásobu. — Watch this video to learn the most frequent phrasal verbs with GET that will enrich your vocabulary.