Ze zákulisí

Planeta Praha: co ve filmu nebylo — Ze zákulisí

Během natáčení úspěšného celovečerního dokumentu Planeta Praha, který navázal na předchozí film Planeta Česko, pořídil režisér Jan Hošek s týmem kameramanů přes tři sta hodin materiálu. Vznikla řada dechberoucích záběrů, motivů a zajímavostí, z nichž tvůrci vytvořili témata pro jednotlivé díly seriálu navazujícího na film. — V pražské kotlině se v důsledku zvláštních geologických podmínek vytvořil jedinečný reliéf se strmými svahy Vltavy a jejich přítoků. Některá z těchto míst byla po staletí místem intenzivní pastvy, a tak na stráních měly šanci vzniknout stepní lokality s teplomilnou florou a faunou. Když se tu přestalo pást a začalo stavět, stepi postupně zarostly a jejich jedinečnost se ztratila. V posledních letech se na některých místech pastva obnovila a vracejí se sem vzácné druhy hmyzu. Sledovat však budeme i místa, kde v metropoli zahnízdilo ptactvo, či populaci motýlů, která se díky úsilí obyvatel opět růzrůstá.