Němý smích

Smějeme se s Michalem — Němý smích

Kdo se dokáže smát tak, aby ho nikdo neslyšel, ten ovládá němý smích. Kdo ne, toho to Michal naučí.