Безголове кохання UA/CZ tit.

Čeština s Bílou paní — Безголове кохання UA/CZ tit.

Paní Černá přinesla domů veliký obraz, který má opravit – a Bílá paní zjistí, že je na něm její dávná láska, bezhlavý rytíř Krutihlav. Kluci se bojí, že Bílá paní odejde za rytířem a schovají rytířovi hlavu, ale nakonec se vše vyřeší – Krutihlav s Bílou paní se svatbou počkají, dokud kluci nevyrostou. — Пані Чорна принесла додому для ремонту велику картину - і Біла Пані дізнається, що на ній зображено її давнє кохання -- безголового лицаря Крутиголова. Хлопці бояться, що Біла Пані піде від них із лицарем і ховають його голову, але все врешті-решт владнається: Крутиголов і Біла Пані почекають із весіллям, аж поки хлопці не підростуть.