Škola v Čechiji

Ukraïna — Škola v Čechiji

Школи в Чехії та Україні багато в чому схожі. Але деякі речі відрізняються. Мірка пояснить вам найелементарніше. / Školy v České republice a na Ukrajině jsou si v mnohém podobné. Některé věci jsou ale jiné. Mirka vám vysvětlí to nejzákladnější.