O voňavém pokladu

Zahrádka pod hvězdami — O voňavém pokladu

Pokračování úspěšného večerníčku Zahrádka pod hvězdami – vytvořeného v tradici klasického loutkového filmu, kterou reprezentuje Jiří Trnka a jeho následovníci – i nadále citlivě zpracovává originální téma příběhů malého Ježíška, jeho rodičů Marie a Josefa, a kamarádů Tomáše a Petra. Příběhy nejsou převzaty z Bible, ale inspirují se jejím duchem, zdůrazňují soucit, pomoc, lásku a pochopení. Ježíšek v příbězích nevystupuje jako Ježíš z Nového zákona, ale jako zvláštní dítě, kolem kterého se dějí zvláštní věci. Mohou vypadat jako zázrak, ale ve skutečnosti je jich schopný každý z nás, pokud nasloucháme svému srdci a nenecháme se zastrašit svými strachy a předsudky. Večerníček už prokázal, že je opravdu přístupný každému dítěti bez ohledu na náboženské vyznání – vždyť snaha pomoci ostatním a chovat se čestně a spravedlivě stojí v základu nejen křesťanské, ale každé mravnosti. Dále se spolupracuje s týmem, který stojí za vynikajícím výtvarným a řemeslným zpracování loutek a dekorací. Mimořádná jemnost a živost animace byla ohodnocena nejenom spokojenými diváky České televize, ale například i porotou festivalu Anifilm 2023, kde byl díl O opravdovém rybáři vybrán do soutěžní sekce Český obzor – seriál.