Vidění

Zvěd — Vidění

Jak vidí náš mozek? A jak to tedy je – díváme se očima, nebo mozkem?