V bráně věčnosti

Labyrint světa a ráj srdce — V bráně věčnosti

Žáci Poutníka přemluví k návštěvě Labyrintu. Ten souhlasí a společně se vydají na cestu. Na Poutníka, jako ostatně na každého, již však čeká Smrt... Animovaný seriál Labyrint světa ráj srdce zábavnou a poutavou formou seznamuje diváky s knihou jedné z nejvýznamnějších postav naší historie – učitele, teologa, filozofa a spisovatele Jana Amose Komenského a vznikl k příležitosti 350 let od jeho úmrtí. Setkáváme se s Poutníkem, který se rozhodne poznat svět a nalézt ráj svého srdce. Se svými průvodci Všudybudem a Mámením vchází do labyrintu světa, kde nahlíží do nejrůznějších zákoutí lidského počínání, duše, ale i života jako takového.