Jak se Honzík učil na housle

Chaloupka na vršku — Jak se Honzík učil na housle

Loutkový animovaný seriál z časů, kdy se dětem o televizi ani nezdálo a společně s dospělými žili především různými svátky a lidovými zvyky v těsném spojení s přírodou. V centru děje stojí rodina řezbáře Tomše, která žije v malé podhorské vesničce. Maminku už nemají a o malou Andulku a Honzíka proto pečuje nejstarší Mařenka. Andulka a Honzík mají ve vesničce kamarády a také dědu s babičkou, a Mařenka svého milého, učitele Janka. — Večerníček Chaloupka na vršku ukazuje průběh jednoho roku od ledna do prosince na malé staročeské horské vsi. Každý díl - mimoto, že se v něm odehraje příběh některého z obyvatel, zejména těch dětských - je věnovaný jednomu významnému svátku, zvyklosti nebo činnosti, spojené s daným obdobím či datem. Objevuje se v něm zároveň množství písniček, pořekadel, přísloví a drobných zvyků, které se k tomuto období vážou. Seriál tak přestavuje bohatou a obsáhlou kolekci lidové kultury, která zároveň velmi přirozeně vysvětluje její původ, smysl či účel. — Postupně vzniklo 20 dílů. Stále ale zbývalo dost období a svátků, které se do seriálu nevešly. Nové díly tak ukážou Hromnice, Slunovrat, či Advent, a zároveň seriál obohatí o zatím málo či vůbec nevyužité motivy spojené s životem na tradiční vesnici jako jsou řemesla, začátek školy či hašení vesnického požáru. Nové díly zároveň přinášejí i obohacení příběhových linií jednotlivých postav – dozvíme se tak víc zejména o Honzíkovi a o tom, jak se naučil hrát na housle, a o Mařence a jejím milém panu učiteli. — Námět, scénář, výtvarník, režie: Šárka Váchová — Účinkují: Otakar Brousek ml., Dana Syslová, Petr Stach, Hana Dotřelová a další — Hudba: Petr Skoumal, Vratislav Šrámek — Kreativní producentka: Barbara Johnsonová — Vyrobeno klasickou loutkovou technologií ve studiu Anima