Kde se vzali, tu se vzali

Kdopak by se čertů bál — Kde se vzali, tu se vzali