Čáp bílý

Tátové a mámy ptačího světa — Čáp bílý

Cyklus nám ukáže rozmanitost života ptáků a klíčové okamžiky, které vedou k navázání vztahů a k následnému založení ptačí rodiny, až ke zrození malých potomků