Dívčí válka, Horymír, Durynk

Staré pověsti české pro děti — Dívčí válka, Horymír, Durynk

Martin Finger čte Staré pověsti české v prostředí archeoparku. Nejmenší děti se tak atraktivní formu seznámí s historií českého národa a skrze příběh o statečném Jánošíkovi nahlédnou i k našim slovenským sousedům. V každém z deseti dílů zazní tři krátké pověsti v úpravě Martiny Drivejové a Jany Eislerové.