22. 12. 2017

Telefon — 22. 12. 2017

Vánoce se blíží a i Tele slaví. Ukážeme si, jak důležitou úlohu měl v Ježíškových jesličkách osel, dozvíme se, jak se nahání stádo ovcí a nakonec vyrazíme s velbloudy na výpravu do Betléma. Tele von Telefon přeje šťastné a veselé svátky!