Proč zvířátka nemluví? Jak vzniká lechtání?

TvMiniUni — Proč zvířátka nemluví? Jak vzniká lechtání?

Ve studiu to kvoká, mňouká, štěká a bučí. Pan Voráček neví kam dříve skočit. Bóďa učí mluvit Flegyho a pak se sám stane pokusným králíkem. Frantovi málem přeskočí z Valentinčiných dotazů a pak zkoumá, co se děje s lidským tělem při lechtání. Rochňa má návštěvu: sestřenici Růžu. Co ty dvě toho spolu nachrochtají! Pan Voráček se pokouší lechtat sám sebe a pan Vrána chytil čmelíky. Ani jednomu do smíchu moc není. Na rozdíl od Bódi, který se chechtá a chechtá…