Proč chodí máma do práce? Jak se vyrábí voňavka?

TvMiniUni — Proč chodí máma do práce? Jak se vyrábí voňavka?

Máma, ma ma ma máma. Proč tu není s náma? Pan ředitel a pan Voráček vzpomínají, jaké to bylo, když byli ještě malí kluci. Tatínek pana Vrány prý nosil do hnízda slimáčky pro celou rodinu a maminka pana Voráčka byla vášnivou lovkyní. Co je to ambra? Studio je zamořeno neznámou látkou. Nikdo se zdravým nosem v něm nevydrží. Flegy hraje na varhany a pak kouzlí. Má totiž geniální čich.