Potápěčka Iris

Pojď do toho! — Potápěčka Iris

Iris z Nizozemí čekají těžké zkoušky z potápění, do kterého je přímo zamilovaná. Zvládne je?