Přála bych si jedno jen: Ať domov je mi přístavem

(Vel)Mistr E — Přála bych si jedno jen: Ať domov je mi přístavem

Mistr E, záhadná tvář z tabletu, se spolu s obyčejnou dívkou Klárkou snaží zachránit zakleté Království Etikety, které zapomnělo, jak se slušně chovat. Pomoci jim dokáže jen pravý Velmistr Etikety. Můžeš se jím stát i ty, když budeš hledat cesty, jak se zachovat ohleduplně a slušně, přestože nemáš jednoznačný návod. Domov je společné dílo těch, kteří v něm žijí. Je to útočiště, kam se toužíme vrátit, když je nám těžko. Věřte nevěřte, domů se dnes vrátí i Mistr E, protože Království etikety je vysvobozeno ze zakletí. Jedním z pravidel etikety je i umění se rozloučit. Děkujeme, Mistře, že jste nás učil, jak se má člověk chovat mezi lidmi!