Když začne tréma útočit, zkusme s ní rychle zatočit!

(Vel)Mistr E — Když začne tréma útočit, zkusme s ní rychle zatočit!

Pohádková etiketa pro pokročilé, tentokrát o tom, jak pomoci ztrémovanému kamarádovi