Vztyk! Je tu Černobílo

Černobílo — Vztyk! Je tu Černobílo

Historicky první opravdu smysluplný pořad České televize, vtipně a trefně glosující aktuální palčivé problémy dneška, včerejška i zítřka, především pak moje vlastní. Já, Černobíl, toho času ředitel na volné noze, vyhlašuji odteď každý týden v této poněkud přestárlé a zkostnatělé mediální instituci černou a bílou jako jedinou možnou optiku nazírání na svět. Otevřete konečně oči a dívejte se! Děkuji za pozornost.