Proč kočkám svítí v noci oči? A jak můžou letadla lítat?

TvMiniUni — Proč kočkám svítí v noci oči? A jak můžou letadla lítat?

Čeho se bojí pan ředitel Vrána? A co mu pomůže překonat strach? Kdo z TvMiniUni je největší kočka? Chtěl být Jack vždycky řidičem? Žárovky se musí občas vyměnit, jinak je tma jako v pytli a dějí se nečekané věci. Všechno lítá, co peří má? A co peří nemá, létat nemůže? Vyrobte si s paní Rochňou křídla a pojďte se spolu s námi odlepit od země.