Stará moudrost praví, že v zdravém těle i duch je zdravý

(Vel)Mistr E — Stará moudrost praví, že v zdravém těle i duch je zdravý

Mistr E, záhadná tvář z tabletu, se spolu s obyčejnou dívkou Klárkou snaží zachránit zakleté Království Etikety, které zapomnělo, jak se slušně chovat. Pomoci jim dokáže jen pravý Velmistr Etikety. Můžeš se jím stát i ty, když budeš hledat cesty, jak se zachovat ohleduplně a slušně, přestože nemáš jednoznačný návod. Pravidla slušného chování platí i při sportu. Nejde jen o to být za každou cenu první a nejlepší. Víš, co je to fair play?