Marcela Augustová chovatelkou koní

Devatero řemesel — Marcela Augustová chovatelkou koní

Televizní moderátorka Marcela Augustová dosud znala koně jenom z uctivé vzdálenosti. Ale do učení na chovatele koní si přesto troufla a těšila se, i když jisté obavy v ní vzbuzovalo to jezdectví . Ale učitelka Marcela i spolužák Martin jí výuku vštěpovali po malých dávkách a obavy tak brzy nahradily zvídavost a nadšení. Práci ve stáji, seznámení s krmivy, uzdění, sedlání, postrojování, zapřahání a další činnosti nakonec korunovala samotná jízda na koni. A na úplný závěr ještě jedno překvapení, dárek od jezdecké legendy Josefa Váni - šťastná podkova.