Newtonovy zákony

Rande s Fyzikou — Newtonovy zákony

Dnes nás čeká rande tak trochu v detektivním duchu. Budeme totiž hledat pachatele. Jak to souvisí s fyzikou? Až dosud jsme pohyby těles jenom pozorovali. Popisovali jsme jejich dráhu, měřili rychlost nebo zrychlení, ale nepátrali jsme po pachatelích pohybu. Víme o nich vůbec něco? Jednu věc ano! Pachatelé způsobují změnu pohybového stavu vždy a bez výjimky pomocí sil. Takže, tak jako v detektivkách platí, není zločinu bez pachatele, ve fyzice zase platí, není pohybové změny bez sil, které ji způsobují. Pojďme tedy po našich fyzikálních pachatelích pátrat.