1. 9. 2011

Diktát — 1. 9. 2011

V první den nového školního roku nás Zdeněk Svěrák, při již tradiční národní prověrce pravopisu, zavede do Střešovic, do muzea starých dopravních prostředků veřejné dopravy a také nás historickou tramvají proveze po nejkrásnějších pražských zákoutích. Nabízená trasa: Vozovna Střešovice - Brusnice - Pražský hrad - Královský letohrádek - Malostranská - Čechův most - Právnická fakulta - Malostranská - Královský letohrádek - Pražský hrad - Brusnice - Vozovna Střešovice je skutečně atraktivní, nicméně se nenechte příliš rozptylovat, nejdůležitější je zvládnout pravopisné záludnosti, které si letos na vás přísný, leč spravedlivý pan učitel Svěrák připravil.