Počtověda

Moudronos — Počtověda

Moudra a legrácky klauna s modrým nosem