Šlechtický dům

Watch Cecilia — Šlechtický dům

V prvním díle se seznámíme s baronesou Cecílií a čtyřmi dětmi: Veverkou, Samuelem, Davidem a Adélou. Děti zjistí, že baronesa žila dříve na místě jejich současného školního záchodku a nyní se jako duch zjevuje na těchto místech. Nemluví žádným jiným společným jazykem než anglicky, proto se děti nyní musí snažit, aby se s baronesou domluvily. Ona je za odměnu vezme do šlechtického domu, kde kdysi bydlela.