V. Hálek: Přilítlo jaro z daleka, Žitné pole

Králíkova čítanka — V. Hálek: Přilítlo jaro z daleka, Žitné pole

KRÁLÍKOVA ČÍTANKA — cyklus české poezie 19. století (nejen pro děti) — 1. František Ladislav Čelakovský: Pocestný — 2. Karel Alois Vinařický: Hra na vojáky — 3. Karel Hynek Mácha: Máj — 4. Karel Jaromír Erben: Štědrý den — 5. Karel Havlíček Borovský: Epigramy — 6. Jan Neruda: Jak lvové bijem o mříže — 7. Vítězslav Hálek: Přilítlo jaro z daleka; Žitné pole — Králíkova čítanka, animovaný cyklus Centra tvorby pro děti a mládež České televize, představí dětem klasickou českou poezii. Série sedmi tříminutových animovaných filmů uvádí v každém díle ukázku z díla jednoho z českých básníků 19. století. — František Ladislav Čelakovský, Karel Alois Vinařický, Karel Hynek Mácha, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Jan Neruda či Vítězslav Hálek ? to jsou jména, na která děti narazí jako na povinnou školní látku anebo na zaprášených hřbetech starých knih. V každém případě tito básníci a jejich básně nevypadají jako něco, co by mohlo patřit do současného dětského světa, tedy jako něco zábavného, srozumitelného a dětem blízkého. Možná je to proto, že čtení poezie je většinou spojeno s vážnou a slavnostní atmosférou, a proto jsme se rozhodli, že básně dětem představíme hravou a dynamickou formou ? formou animovaného filmu. — Abychom děti nenásilně uvedli do atmosféry 19. století, vytvořili jsme svět, kde se básně odehrávají, pomocí děl výtvarníků 19. století, kteří tvořili ve stejné době jako naši básníci a často i z podobné inspirace. Podle charakteru každé z básní jsme vybírali tématicky, časově či pocitově spřízněné výtvarníky, tak aby výsledek byl pestrý a nenápadně děti seznamoval s celou šíří tehdy vznikajících výtvarných děl ? maleb, kreseb, grafik či novinových ilustrací. K Pocestnému F. L. Čelakovského jsme zvolili harmonické krajiny Josefa Navrátila či Amálie Mánesové, pro Hru na vojáky K. A. Vinařického lidové loutky a hračky spolu s kresbami Mikoláše Alše, a k zadumaným veršům z Máchova Máje romantické obrazy A. Kosárka i Máchovy vlastní studie. Podobnou roli má hudba, inspirovaná díly významných skladatelů 19. století, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a dalších ? klasické motivy v moderní úpravě se přirozeně spojují s obrazy i verši, které vznikly ve stejné době, a jejichž autoři byli často přáteli. — Po těchto krajinách složených ze starých obrazů putuje průvodce celým cyklem ? malý králík, který básně přednáší a zároveň je i prožívá. Jednou je osamělým poutníkem, jindy jedním z party kluků, kteří si hrají na vojáky, nebo se dokonce stává dívkou, která jde o půlnoci vysekat díru do ledu v básni K. J. Erbena Štědrý den. Králík je naše spojka se světem poutníků, pánů v kočárech, skromných chaloupek a romantických zámků, obklopených téměř nedotčenou přírodou - světem vzdáleným od toho dnešního už téměř dvě století, který už působí tak trochu jako pohádka. — Usilovali jsme o to, aby Králíkova čítanka byla malým vzorkem z nejen z velkého díla vybraných básníků, ale i z celé rozmanité a dětem možná málo známé kultury 19. století. Možná, že děti pohled do světa básní a výtvarného umění 19. století pobídne, aby jej prozkoumaly důkladněji ? konec konců i když je cyklus laděn spíše pocitově a hravě, jeho hlavní cíl je edukativní, a domníváme se, že by se mohl stát i svého druhu učební pomůckou. — Na přípravě cyklu jsme spolupracovali s řadou odborníků a institucí, které se na období 19. století specializují, zejména s Národní galerií v Praze, správkyní díla mnoha z významných malířů této doby. Reprodukce svých sbírkových předmětů nám poskytlo rovněž Národopisné oddělení Národního muzea v Praze, Památník národního písemnictví Pedagogické muzeum J. A. Komenského, či Muzeum hlavního města Prahy. — Cyklus je dílem autorské dvojice Milada Sukdoláková ml. a Lubomír Dušek, kteří se společně podíleli na konceptu a scénáři, výtvarné podobě i režii tohoto seriálu. Básně přednesl Jan Vondráček a hudbu na motivy z děl českých skladatelů složil Matěj Kroupa.