Naši - vaši obratlovci

Moudronos — Naši - vaši obratlovci

Moudra a legrácky klauna s modrým nosem