Výchovné rozdíly matky a otce

Tykadlo — Výchovné rozdíly matky a otce

Myslím, že nám dáte za pravdu, že jinak vypadá týden prožitý s mámou a jinak s tátou. Každý při své výchově klade důraz na něco jiného. O tom, co vám vyhovuje, co je podle vás správné a co už míň a co vám rozlišná výchova mámy a táty přináší, budeme diskutovat v dnešním Tykadle se žáky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků a tělesné výchovy, Zorou Jandovou a jejich hostem hercem Petrem Vackem.