Stáří - důvod ke strachu?

Tykadlo — Stáří - důvod ke strachu?

Na první říjen připadá Den seniorů. Den, který vás nyní nejspíš moc nezajímá, ale který nás všechny za nějaký čas zajímat bude. Říká se, že stáří je jediné spravedlivé, protože nás čeká všechny. Co od něj čekáte, přemýšlíte o něm a jak vůbec nahlížíte na seniory kolem vás bude Zora Jandová a její host Ing. Jaroslav Véber diskutovat s dětmi Základní školy s rozšířenou výukou jazyků a tělesné výchovy v Praze 4 - Braníku.