Jennifer

Tak to vidím já — Jennifer

Jennifer Za N Zambi je třináct let, narodila se v Opočně a do svých devíti let žila v České republice. Poté pobývala 3 roky v Angole ve městě Luanda. Sem se s maminkou odstěhovali za tatínkem, který z Afriky pochází a v Čechách vystudoval lékařskou fakultu. Z Angoly se Jenni, maminka a malý bráška vrátili letos a nyní bydlí všichni v Chrudimi. Tatínek, se kterým se maminka Lenka rozvedla, je ale poměrně často navštěvuje. — I přesto, že v přelidněné válkou zbídačené Africké metropoli s vysokou zločinností se každý sebemenší přestupek trestá smrtí, rychle a bez soudu, hovoří Jenni o Angole s láskou a zvláštní pokorou, jakoby už teď chápala kontexty, které my často chápeme jen s obtížemi. — Jennifer je citlivá a velmi inteligentní dívka s aktivním přístupem k životu. Díky němu se jí i přes nejrůznější obtíže daří zvládat bouřlivé změny provázející kulturní asimilace, které prožívá. Díky pozitivnímu náhledu na svět se jí brzy podařilo nalézt v okolních podnětech jak humor a inspiraci pro její literárně dramatické nadání, tak i nová silná přátelství. — Od dětství se věnuje divadlu a uměleckému přednesu. S kamarády z literárně dramatického oboru v ZUŠ v Chrudimi dokonce nacvičila představení z afrických (angolských) pohádek, které mělo velký úspěch u diváků i na divadelních festivalech.