13. 10. 2009

Hřiště 7 — 13. 10. 2009

Jste zvědaví, co si pro vás připravili Jůheláci a Muf? Těšíte se na další velké dobrodružství, o kterém vám bude vyprávět holčička Mila? Zajímá vás, kam až se na svých cestách podívají Bob a Bobek? Nemůžete se dočkat pokračování Rychlých šípů? Nezapomeňte se podívat na nedělní Hřiště 7. A pozor: Dnes poprvé uvidíte v akci i dva proslulé kutily z cyklu A je to: Pata a Mata. Moderuje Lucie Pernetová. — Bob a Bobek na cestách č. 15 (Mezi Indiány), Otevři dveře č. 43, Klauník Notík I. č. 6 (Strunné nástroje), Mila - Tisíc a jeden příběh č. 27, Taneční rozcvičky č. 22 - Rokenrol, Příběhy Jů a Hele (O tom, jak Muf duchařil a co si tím nakonec zavařil), Vrabčák Lojza č. 12 (Hvězdy a hvězdáři), Magazín Jů a Hele (Pól), Evropské pexeso č. 6 (Lucembursko),Pat a Mat č. 1 (Jablko), Co možná nevíte - ekologie č. 3, Minuta v muzeu č. 47, Ankety s dětmi, Rychlé šípy č. 3 — Bob a Bobek na cestách č. 15 (Mezi Indiány) — Bob a Bobek utíkají před tchoříkem Boříkem k indiánům, kteří se chystají na sledování zápasu v americkém fotbalu. Králíci však dají přednost jízdě na mustangovi. — Klauník Notík I. č. 6 (Strunné nástroje) — Klavír Klimpr Klampr má narozeniny a tak mu Notík s Písničkou připraví velkou oslavu. Na tu jsou pozváni jeho příbuzní: kytara, housle, harfa, violoncello. A jak to, že je klavír příbuzný s kytarou? To nám vysvětlí Notík v narozeninovém přípitku. Všichni dohromady pak zapějí oslavnou píseň na Klimpra Klampra. — Rychlé šípy č. 3 — Rychlé šípy osvobodí Červenáčka ze zajetí. Později přijdou na to, že Červenáček navštěvuje tajně Stínadla a rozejdou se s ním. Vypátrají Vontskou kroniku, ze které se dozvědí vše o organizaci a historii Vontů. — Na začátku třetího dílu je sled záběrů z dílu druhého a vypravěč shrnuje jeho obsah: — Teprve z tohoto obsahu, vyplývá, že vontská parta, která zajala Rychlé šípy, se jmenuje Rezavé klíče a že v dopise, který Rychlé šípy nalezli ve Stínadlech, je krom zmínky o tajné chodbě také údaj, že podrobnosti o ježkovi v kleci zná kostelník ve stínadelském kostele. Zajatý Červenáček trpí, přivázán na židli v lijáku a pod okapem na dvoře klubovny Mažňákovců. Je objeven Rychlými šípy a osvobozen, ale ztrácí svou oblíbenou a pověstnou červenou čepičku. Rychlonožka, který se ukryl v jakémsi sudě plném lepkavé lepidlové hmoty, musí být vyprošťován, aby pak s ostatními mohl utéci ze Stínadel. O tom v klubovně píší veselý zápis do své kroniky. Rozhodují se, že se opět vrátí k pátrání do Stínadel, ovšem odkládají výpravu o dva dny, protože Rychlonožka nemá čas. Druhý den Mirek s Jarkou zastihnou Červenáčka, jak pronásledován Vonty, prchá ze Stínadel, nevydržel tedy a vypravil se tam bez kamarádů sám! Mirek objevuje, že pod písmem zprávy, kterou ukořistili, je ještě cosi napsáno tajným inkoustem. Na schůzce rozděluje Mirek špendlíky se žlutou hlavičkou, aby byli bezpečni proti vontským slídičům, ale má jen čtyři pro jednoho, Červenáčka, špendlík nemá. Červenáček uražen prchá z klubu. Po přežehlení zprávy se objevuje další nápis, který vypráví, že kdosi zakopal kroniku na Červených schodech pod pětibokým kamenem. Rychlé šípy jen ve čtyřech, stále ve stresu pod dojmem Červenáčkovy zrady, vydávají se do Stínadel. Nacházejí kámen na schodech a objevují pod ním plechovou krabici. S ní se vracejí do klubovny, ale jsou sledováni skupinou Vontů, aniž o tom vědí. V klubovně nacházejí v krabici pečlivě zabalenou Vontskou kroniku s fotografiemi čelných Vontů, Vojtěcha Vonta, Roberta Komoura a Jardy Machoně. Jarka Metelka čte první kapitolu o bojích mezi stranami Komoura a Machoně, které vedly často ke zraněním chlapců. Vojtěch Vont, který stál mimo a toužil po tom, aby ve Stínadlech mezi chlapci zavládl mír, přiměl obě strany, aby o prvenství a vedení ve Stínadlech bojovali, a to bez použití násilí, kamenů a nebezpečných střel, ale prostě tak, že v bitvě zaútočí jedna strana vápennými koulemi a druhá koulemi ze sazí. Kdo bude zasažen, odstoupí z dalšího boje (bude to jasně poznatelné podle zašpinění, černého nebo bílého) a ta strana, která na konci boje bude mít víc nezasažených, bude mít právo vést stínadelské. Obě strany souhlasí s touto podmínkou a sestrojí různá zařízení k boji. Ještě před začátkem boje vyzývá Vojtěch Vont oba vůdce part, aby bojovali jen oni dva mezi sebou, a tím rozhodli, kdo má Stínadla vést, ale marně. Obě strany takový způsob rozhodování odmítají.