Jak lezli na hvězdárnu

Vosa Marcelka — Jak lezli na hvězdárnu

Komáří bratři Jarun a Marun s vosou Marcelkou realizují plánovaný výlet na Bukovou hvězdárnu. Vosa Marcelka se při sólovém výstupu na hvězdárnu postupně seznamuje s veršotepcem-sovou Antonínem, broukem Bohuslavem i netopýrem Johanem. Johánek se za kousek čokolády snaží Marcelce cestu zkrátit, ale Marunova čepice je příčinou poruchy jeho jinak dokonalého sluchu, který má charakter výkonného radaru. Komáří bratři nakonec společnými silami Johánkův sluchovod- radar opraví.