Kouzelná tetička Valentýna

Kouzelná tetička Valentýna

Stačila jedna malicherná hádka, trocha roztržitosti a půvabná paní Valentýna (L. Šafránková) z knížecího rodu Rybenských omylem začarovala svého snoubence barona Lumíra Mokřenského (V. Vydra) do podoby osla. Takový malér je ovšem třeba utajit, zvlášť když Valentýna nemá potuchy, jak kouzlo zvrátit... — Valentýnin bratr kníže Lev (B. Klepl) zuří, neboť plánovaným sňatkem mělo konečně dojít k naplnění jeho celoživotního snu: propojení rybníčků Mokřenských a Rybenských v jeden velikánský chovný rybník! Proto záhy nabídne ruku své dcery Adélky (M. Issová) Lumírovu bratrovi, baronu Rudolfovi (J. Dulava). Má to ale jeden háček! Adélka se totiž zamilovala do sympatického cizince Eduarda (V. Dyk) a on její city nadšeně opětuje, a to bez ohledu na jazykovou bariéru. Takový zmatek může vyřešit jen jediné kouzlo – kouzlo lásky.