Nebe a Vincek

Nebe a Vincek

Nebeskému studentovi Angelo Žáčkovi (J. Budař) teorie příliš neleze do hlavy. Což raději prokázat své schopnosti v praxi? Napravit hříšníka Vincka (J. Plesl), nad nímž už celé nebe zlomilo hůl, je pro něj přece hračka a diplom anděla strážného bude v kapse. Je ochoten dokonce použít metody, které nejsou nebi právě vlastní. O Mistra (B. Klepl) se pokoušejí mrákoty. Co zbrklý Žáček hodlá spáchat, to nebe ještě nevidělo. Dopálený pedagog vyráží za nezdárným studentem, aby mu zabránil v neandělském počínání. A snad by se mu to i podařilo, kdyby dorazil o chvíli dřív. Teď je hříšník peklu ještě blíž a Žáček se nikdy nestane andělem strážným. Otřesený student se pod dozorem Mistra znovu pouští do polepšování nenapravitelného Vincka, ale tentokrát, bude-li třeba, nasadí i vlastní kůži...