Tradice a jejich dodržování

Tykadlo — Tradice a jejich dodržování

Tradicí, jak vysvětluje slovník spisovné češtiny, se míní ustálené zvyklosti, způsoby a názory zachovávané generacemi. Co si o tradicích a jejich dodržování myslíte vy a jak budete dodržovat třeba právě ty nadcházející vánoční - o tom budeme diskutovat v dnešním Tykadle s dětmi, Zorou a hostem J. Herynkem.