To be crazy about sb. or sm.

Angličtina s mahárádžou — To be crazy about sb. or sm.

Všední fráze nevšední metodou