Boháč a chudák

Boháč a chudák

Původní Erbenův text, který svým rozsahem nepřesáhl půl stránky, posloužil renomovanému autorovi a režisérovi Zdeňku Zelenkovi pouze jako inspirační zdroj k napsání dějově bohaté pohádky o dvou bratrech a jejich životních cestách. Jáchym (M. Slaný) žije v přepychu, neboť mu k bohatství dopomohlo jeho Štěstí (Z. Vejvodová), sám se o ně nijak nezasloužil. Jeho bratr Lukáš (J. Prachař) živoří v naprosté chudobě, protože ho miluje Bída (J. Bohdalová), která z lásky k němu nechce připustit, aby zbohatl a nechal si tak svůj život zkomplikovat starostmi o majetek. Jáchym je zpupný a svého Štěstí si neváží, zatímco pracovitému Lukášovi se nic nedaří, ačkoliv se snaží, seč může. Ale jen do té doby, než i on najde svoje Štěstí (A. Elsnerová) a také milovanou dívku (M. Šoposká)...