Jak se nám ztracená dcera navrátila

Ranč u Zelené sedmy — Jak se nám ztracená dcera navrátila

Babička s Jeřábkem slíbili postarat se o zvěř na ranči, zatímco rodina dlela na horách, a tak se vše zdálo být bez mráčku, jako obloha v horském středisku. Ovšem – obloha se záhy zatáhla, děda Jeřábek si přivodil housera. A tak zatímco Kudrnovi hráli společenské hry v hotelu, na ranči se zápasilo o život. A Elis? Ta zažila první vážnou roztržku s Pavlem, který naprosto nejevil pochopení pro fakt, že někdo musí podojit kozy...