Slovo

Moudronos — Slovo

Moudra a legrácky klauna s modrým nosem