Buddhismus

Dětská encyklopedie světa II — Buddhismus

Letem světem za poznáním. Připravil L. Hendrych