Batika

Dětská encyklopedie světa II — Batika

Letem světem za poznáním. Připravil L. Hendrych