Daniela Krátká

Finále ankety Zlatý Ámos — Daniela Krátká